Honden worden in de eerste plaats gehouden als gezelschapsdieren. Daarnaast hebben ze soms ook écht werk. Een hondenbaan, maar dan in de positieve betekenis.

Zo kennen we onder meer de volgende soorten werkhonden:
 
 • Surveillancehond: de hond heeft een imposant uiterlijk, zodat hij mensen makkelijker afschrikt of intimideert. Surveillancehonden worden gebruikt tijdens rellen of wanneer een inbreker gevat moet worden. Op dat moment gaat er een dreiging van de hond uit, alsof het een wapen zou zijn. Deze honden vallen echter niet zomaar aan: ze luisteren perfect naar hun geleider. 
   
 • Hulphond: dit type hond helpt mensen met een beperkingi met allerlei courante handelingen zoals deuren openen, dingen oprapen of aangeven, knoppen bedienen, was in de wasmachine doen ...
   
 • Speurhonden en zoekhonden: deze honden hebben een fantastische neus om zaken of mensen op te sporen. Daarom worden deze honden vaak ingezet bij zoekacties. Zo kunnen ze stoffen of geuren detecteren, en explosieven of verdovende middelen herkennen. Elke speurhond heeft zijn eigen specialiteit.
   
 • Reddingshond: deze hond wordt getraind om mensen te vinden onder het puin, in vlaktes of in het water. Vooral bij vermiste personen worden reddingshonden ingezet. Ze kunnen lichaamsgeuren herkennen. Reddingshonden zoeken in groep met andere honden. Bij zoekwerk in puin krijgt elke hond een bepaald gebied toegewezen. Zoekwerk onder water is het moeilijkst, omdat water de geur doet afnemen. Daarvoor worden uitsluitend reddingshonden met veel ervaring ingezet. Er zijn ook reddingshonden die getraind worden om lijkgeuren waar te nemen, omdat een onrustwekkende verdwijning soms ook minder goed afloopt. Op plekken waar rampen gebeurd zijn, is het echter de bedoeling om zo snel mogelijk overlevenden aan te wijzen. 
   
welke_soorten_werkhonden_bestaan_er_allemaal
Een surveillancehond
welke_soorten_werkhonden_bestaan_er_allemaal
Een speurhond
 • Blindengeleidehond: deze hond helpt blinden of slechtzienden bij hun dagelijkse activiteiten. Zo zorgt hij ervoor dat zijn geleider veilig de straat kan oversteken, een gebouw kan binnengaan of een zijstraat kan passeren.
   
 • Epilepsiehond: deze hond geeft ondersteuning tijdens en na een epilepsieaanval. Tijdens de aanval weet de hond dat hij zijn baasje opzij moet rollen om verstikking te voorkomen. Ook kan hij een noodknop indrukken om de hulpdiensten op te roepen. Erna likt hij de hand van zijn baasje, zodat die gemakkelijker ‘wakker’ kan worden. Sommige honden zijn zelfs in staat een epilepsieaanval te voorspellen en kunnen hun baasje tijdig in veiligheid brengen.
   
 • PTTS-hond: PTTS staat voor Post Traumatische Stress Stoornis. Mensen met PTTS hebben bepaalde traumatische ervaringen (bijvoorbeeld tijdens de oorlog) niet kunnen verwerken. Daardoor ontstaan angstaanvallen, nachtmerries, slapeloosheid of sociaal isolement. Voor zulke mensen is deze hond een maatje dat rust brengt en een veilig gevoel geeft. Hij zorgt ervoor dat de kans op een angstaanval kleiner wordt. Hij herkent stress-symptomen onmiddellijk en leidt het baasje af. Bij nachtmerries kan hij hem wakker maken, zodat hij geen enge situaties hoeft te herbeleven.
   
 • Signaalhond: deze hond assisteert doven of slechthorenden. Iemand met een auditieve beperking kan niet horen wanneer de bel gaat, de telefoon rinkelt of er iets anders gebeurt in zijn omgeving. Op die momenten kan de hond signalen geven. Hij tikt zijn baasje aan en brengt hem vervolgens naar de plek van waar waaruit het geluid komt.
   
welke_soorten_werkhonden_bestaan_er_allemaal
Een blindengeleidehond
welke_soorten_werkhonden_bestaan_er_allemaal
Een reddingshond
 • Therapiehond: deze hond zorgt ervoor dat een patiënt tijdens de therapie sneller op zijn gemak is. Zeker kinderen kunnen gespannen of gesloten zijn wanneer ze hun verhaal moeten doen tegen vreemden. In dat geval helpt een therapiehond om hen gerust te stellen of te stimuleren. Ze worden opener en communicatiever, waardoor de therapie sneller en efficiënter verloopt. Ook voor ouderen worden therapiehonden vaak ingeschakeld, bijvoorbeeld bij fysiotherapie. De hond leidt hen af als de therapie pijnlijk is.
   
 • Autismegeleidehond: deze hond helpt kinderen met autisme om socialer en communicatiever te worden. Zo’n hond geeft een kind met autisme meer vertrouwen en zorgt ervoor dat het niet wegloopt. Door de interactie met het dier krijgt het kind ook minder driftbuien.  
 
Nog meer hondenjobs hebben we hier voor jou verzameld.

Deel dit artikel

Aanbevolen artikelen