Een konijn wordt nooit agressief geboren, benadrukt konijnengedragsexperte Josine van De Nijnerij. Wanneer een konijn zich regelmatig agressief gedraagt, heeft dit vaak met negatieve ervaringen te maken, al dan niet in combinatie met een verhoogde aanleg tot het inzetten van agressie als copingstrategie. Met dit artikel willen we jou als konijnenbaasje meer inzicht geven in de oorzaken en oplossingen voor agressief gedrag bij je konijn.

 
3 mogelijke uitingen van agressie bij konijnen

 
 • Dreigen (aan de hand van de lichaamstaal van het konijn)
 • Najagen (soms bij andere huisdieren, maar het vaakst bij andere konijnen)
 • Aan- of uitvallen, krabben en bijten (niet te verwarren met de ‘love bite’ waarmee je konijn om aandacht vraagt)
 
Interessant om te weten: voedsters in het wild zijn wat meer territoriaal dan rammetjes. Zij moeten immers met andere voedsters concurreren om de beste plek voor een nest te bemachtigen en toegang te krijgen tot de beste potentiële vaders van hun kroost. In een kolonie bevinden zich doorgaans ook meer voedsters dan rammen. Dit alles kan ertoe leiden dat ook bij onze huiskonijnen de voedsters eerder agressie naar de eigenaar of andere mensen vertonen, vooral in ‘angstige’ situaties waarin ze gehanteerd of opgepakt worden. Het geslacht van je konijn speelt dus ook een rol in de mate waarin agressie naar mensen toe kan voorkomen.
 
 

Waarom vertoont je konijn agressie naar jou toe?

 
Dit zijn de meest voorkomende redenen:
 
 • Voedselagressie
  Voedselagressie heeft vaak met competitie te maken, zowel tussen konijnen onderling als met jou als eigenaar. Op het moment dat je konijn denkt dat je zijn voer komt afpakken, is het mogelijk dat hij gaat uitvallen omdat hij in jou een concurrent voor zijn voedsel ziet of niet kan voorspellen wat je gaat doen.
 
 • Territoriale agressie
  Deze vorm van agressie komt vooral bij konijnen die in een hok zitten en wordt extra getriggerd wanneer we objecten gaan bewegen, bijvoorbeeld het voerbakje wegnemen of het hok schoonmaken met een schepje. Opvangcentra voor konijnen hebben hier veel last van, omdat er veel konijnen in hokjes verblijven en vrijwilligers op dit vlak soms wat minder geschoold zijn.
Gevlekt konijn met lange oren eet uit een bakje
Als een konijn het gevoel heeft dat je zijn eten komt afpakken, kan hij uitvallen omdat hij jou als concurrent ziet of niet weet wat je gaat doen
 • Angst
  Stel, je wil je konijn oppakken. Dat is voor je konijn een heel bedreigende ervaring, die een gevoel van angst met zich meebrengt. Jouw konijn wil het liefst zo snel mogelijk weer met zijn pootjes op de begane grond staan! Uit ervaring heeft hij echter geleerd dat je ermee ophoudt en hem weer neerzet zodra hij jou bijt of krabt.
  
 • Frustratie
  Deze emotie hangt nauw samen met angst en treedt op wanneer je konijn niet krijgt wat hij wil. Wanneer je konijn bijvoorbeeld graag uit het hok wil, maar hier geen mogelijkheid toe heeft, dan is het mogelijk dat hij je gaat bijten zodra jij je hand in het hok steekt. Verveling en eenzaamheid kunnen hier ook mee samenhangen.
 
 

Hoe voorkom je agressie bij je konijn?

Vooraleer een konijn overgaat tot bijten of vechten, geeft hij al andere signalen waaruit je kan afleiden dat hij iets niet prettig vindt. Deze signalen zijn echter vaak zo subtiel, dat je ze als eigenaar vaak niet meteen herkent of zelfs verkeerd kan interpreteren. Zo circuleert er een filmpje op internet van een kleine puppy met een konijn, waarvan veel mensen denken dat ze schattig samen aan het spelen zijn. Niets is minder waar … Het konijn vindt het bedreigend en springt weg en daar eindigt het filmpje ook (mogelijk niet voor niets), maar dat merk je alleen als je zijn signalen juist kan lezen.
 

 
 
Leer de signalen van je konijn te lezen

Daarom is het heel belangrijk dat je als eigenaar de konijnentaal zo snel mogelijk onder de knie krijgt. Net als honden hebben konijnen een ‘ladder of aggression’: een trapsgewijze opbouw van signalen die steeds zichtbaarder én heviger worden, waarmee het konijn wil aantonen dat hij iets niet fijn vindt. Als je de lichaamstaal van je konijn correct kan interpreteren, kan je de ongewenste interactie op tijd stoppen, voordat je konijn overgaat naar meer zichtbare uitingen van agressie. Op die manier kan je heel wat agressieproblemen voorkomen en zelfs oplossen. 
 
 

Doorbreek de aangeleerde patronen

Denk eraan: aangeleerde patronen spelen een grote rol. Van zodra je konijn merkt dat bijten werkt, zal hij deze tactiek in de toekomst blijven inzetten om zijn zin te krijgen. Daarbij zal hij voorgaande trapjes op de ladder al snel overslaan, omdat hij geleerd heeft dat die geen effect hebben op jouw handelingen. Het is dan jouw taak om deze patronen te doorbreken en in te grijpen voor het agressieve gedrag escaleert.
 
  

Verplaats je in het hoofd van je konijn

Vraag je als konijnenbaasje ook steeds af: wat is de motivatie van je konijn om deze agressie te vertonen? Bij voedselagressie kan je je afvragen of je het voer wel per se in een bakje moet doen. Misschien is het voor je konijn wel meer geruststellend wanneer het voer her en der in het hok of de ren verspreid ligt, zodat hij het gevoel krijgt dat er zeker voldoende is voor hem. Raadpleeg eventueel een konijnengedragsexpert om de onderliggende motivatie te achterhalen en te voorkomen dat de verkeerde aanpak gekozen wordt, die niet werkt voor de onderliggende motivatie.
Gevlekt konijn wordt opgepakt
Leer de lichaamstaal van je konijn juist te interpreteren, zodat je de ongewenste interactie op tijd kan stoppen en meer zichtbare uitingen van agressie kan voorkomen

Bouw het vertrouwen opnieuw op

Wanneer je konijn agressief reageert op een ongewenste interactie – bijvoorbeeld opgepakt worden –  zal hij een negatief gevoel krijgen bij jouw aanwezigheid. Om het geschonden vertrouwen weer te herstellen, kan je aan de hand van voer je konijn weer een positief gevoel leren koppelen aan jou als baasje. Probeer even uit wat werkt: geef hem wat lekkers uit je hand of leg het net wat verder van je af, zodat je konijn steeds dichterbij kan komen als hij dit nog te eng vindt.
 
 

Tot slot …

Denk eraan: in ongewenste situaties zal je konijn pas in laatste instantie – na ‘freeze’ en ‘flight’ – agressie gebruiken als copingstrategie. Iets brutalere konijnen schakelen al wat sneller over naar de ‘fight’-tactiek dan de meer timide konijnen. Het karakter en temperament van je konijn speelt dus ook een rol in of en hoe snel hij zijn toevlucht neemt tot agressief gedrag om jou iets duidelijk te maken. 
 

Deel dit artikel

Aanbevolen artikelen