Zie je jouw konijnen regelmatig rijden op een soortgenootje, een knuffel of je eigen been? Deze ietwat gênante, maar zeker niet abnormale vertoning kan verschillende oorzaken hebben. Konijnengedragsexperte Josine van De Nijnerij geeft een woordje uitleg en biedt je de nodige tips over hoe je als eigenaar best met dit rijgedrag van je konijnen omgaat.

 
De meest gekende oorzaak: uiten van seksuele gevoelens

Vraag aan honderd konijneneigenaars waarom een konijn in hun ogen rijgedrag vertoont, en het antwoord zal bijna altijd zijn: omdat hij zich wil voortplanten. En in sommige gevallen klopt dat zeker en vast. De meest voor de hand liggende manier houdt in dat een konijn een ander konijn gaat berijden. Is er echter geen soortgenootje van het andere geslacht in de buurt, dan kan dit seksuele gedrag zich ook gaan richten naar de eigenaar, andere huisdieren of naar objecten, zoals een knuffel of een meubelstuk. Dit type rijgedrag zien we logischerwijs vaker bij konijnen die alleen gehuisvest worden. 
 
Hoe gaat het precies in z’n werk? Vaak gaat er aan het rijden een soort knorrend of zoemend geluid vooraf. Op die manier kondigt het konijn zijn opwinding aan. Vervolgens is de kans groot dat hij rondjes om jou of het betreffende object heen gaat draaien – het zogenaamde ‘vlinderen’. Nadien schakelt het konijn over op het rijden zelf, wat echt fysiek contact impliceert en waarbij hij the object of his affection naar beneden probeert te drukken. Hierbij kan hij je hand, voet of been vastgrijpen, en soms bijt hij zelfs zachtjes met zijn tanden in je huid om extra houvast te hebben. Noem het gerust een liefdesbeetje! 
Zonder soortgenootje van het andere geslacht in de buurt kan het seksueel getinte rijgedrag zich ook richten naar de eigenaar, naar andere huisdieren of naar objecten
Vanaf een maand of drie wordt een konijn seksueel actief, dus vanaf die periode kan rijgedrag gericht op de eigenaar of een object zich voordoen. Het komt zo goed als altijd bij niet-gecastreerde konijnen voor, en dan vooral bij rammetjes. Delen konijnen een verblijf  met soortgenoten, dan zullen ze veel minder vaak tegen jou aan komen rijden. Dat komt in de eerste plaats omdat samenlevende konijnen meestal wel gecastreerd zijn, maar ook omdat ze dit gedrag dan zullen uiten tegenover hun soortgenootjes en niet tegenover hun eigenaar.
 
 

Tijdens het koppelproces: bepalen van de rangorde

Wanneer je een nieuw vriendje voor je konijn(en) in huis haalt en dus twee of meer konijnen aan elkaar wil koppelen, dan kan rijgedrag ook opduiken, zowel bij voedsters als bij rammelaars. Door de nieuwkomer te gaan berijden, tonen je al aanwezige langoortjes ‘op z’n konijns’ wie er de baas wil zijn. Of omgekeerd, natuurlijk! En dat kan zowat in alle mogelijke standjes: langs de achterkant, tegen de flank, op het voorhoofd … 
 
Ook bij bestaande konijnenkoppels kan dit rijgedrag nog een tijdlang blijven opduiken. Je zal dit vaak in het voorjaar opmerken, wanneer er vlinders in de lucht hangen. Veel eigenaars twijfelen dan wel eens of de castratie wel correct is uitgevoerd ... Geen paniek! Los van het feit dat ze fysiek niet meer in staat zijn om zich voort te planten, is het wel een feit dat konijnen in de lente de natuurlijke drang voelen om zich voort te planten. Na een castratie gaat dat gevoel niet zomaar weg, maar de hevigheid zal wel afnemen.
Wit konijn rijdt op bruin konijn
Door de nieuwkomer te gaan berijden, tonen je al aanwezige langoortjes ‘op z’n konijns’ wie er de baas wil zijn.
Hoe je dit moet benaderen? Wel, eigenlijk kan je je er maar beter niet mee bemoeien. Doe je dat wel, dan zal het langer duren eer je konijnengroep weer stabiel is. Begint er echter irritatie te ontstaan of komt het zelfs tot een gevecht? Zie je dat je konijnen elkaar beginnen te trappen, draaien ze als een tornado om elkaar heen en vliegen er plukken haar in het rond? Dan mag je natuurlijk wel ingrijpen. Dit agressieve gedrag heeft namelijk niets meer met vlinderen en rijden te maken. 
 
Merk je dat één konijn altijd de dupe is van het rijgedrag van een ander? Het is belangrijk dat je het rijgedrag niet gaat bestraffen. Probeer daarentegen eens wat voer in het rond te strooien, zodat je de beide konijnen wat kan afleiden. Geef ze ook genoeg ruimte en verstopplekken om elkaar uit de weg te kunnen gaan. Dit heeft vaak een beter en langduriger effect. 
 
 

Na een grote verandering: ventileren van negatieve gevoelens

Konijnen zijn best gevoelig voor ingrijpende veranderingen in hun leefsituatie. Wanneer er bijvoorbeeld een wijziging plaatsvindt in de groep – er is een konijntje overleden of een nieuw konijn werd aan de bestaande groep toegevoegd – kan die ineens onstabiel worden. Een ander voorbeeld: je bent verhuisd en je konijnen kunnen niet langer in een ruime woonkamer rondhuppelen, maar moeten noodgedwongen genoegen nemen met een kleinere ren. Ook dan kan de band tussen de verschillende konijnen verstoord raken. Terwijl ze eerst een soort ‘gedoog-relatie’ met elkaar hadden, blijkt op een kleinere leefoppervlakte dat de band toch niet zo stabiel is als je wel dacht.
 
In beide gevallen gaat het welzijn van je konijnen erop achteruit ten opzichte van de voorgaande situatie, wat tot stress, frustratie en verveling kan leiden. Krijgt een konijn plotsklaps met deze negatieve gevoelens te maken, dan is het mogelijk dat hij wat meer rijgedrag zal vertonen. Door het welzijn van je konijnen te verbeteren, zodat ze weer rustig en stabiel worden, kan je dit probleem bij de wortel aanpakken. Behandel met andere woorden steeds de onderliggende oorzaak in plaats van aan symptoombestrijding te doen.
Twee bruine konijntjes
Deze twee konijnen hebben duidelijk een stabiele band ... Al kan dat snel veranderen wanneer er bijvoorbeeld een wijziging plaatsvindt in de groep of na een verhuizing

Deel dit artikel

Aanbevolen artikelen