In de vrije natuur leven konijnen met tien tot vijftien individuen samen in een groep, maar dat is natuurlijk alleen mogelijk omdat ze zoveel ruimte hebben. Wilde konijnen leven in een straal van zo’n 400 meter rondom hun burcht. In je tuin valt zo’n setting moeilijk na te bootsen, laat staan in je schuur of je huis. Een grote groep konijnen als huisdier is dus geen optie, maar drie of vier konijnen samen houden kan wél. Konijnenexpert Josine van De Nijnerij vertelt waar je zoal rekening mee moet houden.

Wanneer is het een goed idee om uit te breiden?

De meest ideale konijnengroep is een koppel: een combinatie van een rammelaar met een voedster, die beide gecastreerd zijn. Wordt er toch regelmatig gevochten in het ‘huwelijk’, dan hebben veel mensen de neiging om een derde konijn bij het paartje te zetten om de gemoederen wat te bedaren. Dit is echter geen garantie op succes. Het kán soms werken, bijvoorbeeld wanneer het koppel eerder een ‘gedoogrelatie’ heeft en weinig positieve interactie vertoont. Maar als het duo elkaar echt regelmatig in de haren vliegt, dan zal de komst van die goedbedoelde nieuwkomer geen pleister op de wonde zijn en de spanningen niet doen afnemen.
  
Heb je echter met een stabiel konijnenkoppel te maken, dan kan je een uitbreiding zeker overwegen. Waar moet je rekening mee houden?
 
 • Stel jezelf de vraag of je wel over de nodige ruimte beschikt voor het houden van meer dan twee konijnen. Hoe groter de ruimte, hoe groter de kans op succes.
   
 • Zorg dat er voldoende schuilplekken aanwezig zijn: ten minste één schuilplek per konijn is een absolute must.
   
 • Voorzie genoeg voedselverrijking: meerdere voerbakjes en hooiruiven, zodat ze de keuze hebben waar en bij wie ze gaan eten, er genoeg is voor iedereen en hier geen conflicten rond ontstaan.
   
 • Richt de ruimte in met leuke plekjes waar ze bijvoorbeeld de hoogte in kunnen en zorg dat ze kunnen graven.
   
 • Plaats enkel gezonde konijnen samen – een konijn dat zich niet goed voelt, zal anders reageren in een groep en kan bovendien verstoten worden door de rest van de groep.
Drie konijnen knabbelen aan een grasspriet
Heb je een stabiel konijnenkoppel? Dan kan je zeker overwegen om een derde konijn toe te voegen

Wat brengt een uitbreiding met zich mee?

Vooraleer je een derde konijn in huis haalt, is het belangrijk om te beseffen wat de eventuele gevolgen van een uitbreiding van je konijnengroep kunnen zijn. Zo is het mogelijk dat je stabiele koppeltje onder druk komt te staan bij het toevoegen van een derde konijn. Door de uitbreiding kan een ander konijn de ‘baas’ worden, wat alle verhoudingen in de groep op scherp zet. Zo hoeft het natuurlijk niet te gaan – er zijn legio voorbeelden van konijnenkoppels die het prima kunnen vinden met hun nieuwe maatje – maar evengoed loopt het helemaal niet van een leien dakje.
 
In een worst case scenario kan het nodig zijn om je konijnen op te splitsen in twee groepjes, omdat het simpelweg niet klikt samen. 
 
 • Dan heb je uiteraard extra ruimte nodig, want één konijn apart zetten is geen optie. Ook dat ene konijn heeft dan weer nood aan een vriendje, dus dan zit je al meteen aan een totaal van vier konijnen. 
   
 • Onvermijdelijk leidt dit ook tot extra kosten: als één konijn ziek wordt, kan het de andere konijnen besmetten en lopen de dierenartskosten al snel op – tot wel 500 euro per konijn. Het financiële plaatje mag je dus zeker niet onderschatten! 
   
 • Meerdere konijnen samen houden, betekent ook vaak dat je ze moeilijker zindelijk krijgt en je dus meer tijd zal besteden aan het opruimen van keuteltjes, zeker als je konijnen in huis verblijven. Konijnen communiceren immers met elkaar aan de hand van geuren, onder andere via de ontlasting die ze achterlaten. En omdat de dynamiek in de groep verandert, is er dus meer nood aan informatie-uitwisseling.
   
 

Hoe stel je een groep konijnen samen?

Hier kan je in principe geen rechte lijn in trekken. Geen enkel advies is ‘heilig’, de praktijk zal moeten uitwijzen of de combinatie wel of niet werkt. In het algemeen volg je dezelfde regels als degene die gelden voor het samenstellen van een koppeltje en laat je hen met elkaar kennismaken in een neutrale ruimte. En verder hebben we nog wat meer specifieke tips:
 
 

Hou geen nestje samen

Waar we alleszins geen voorstander van zijn, is het samenhouden van een nestje jonge konijnen. Je denkt misschien dat ze vanzelf door één deur kunnen omdat ze allemaal familie van elkaar zijn, maar zo zit een konijn helaas niet in elkaar. Konijnen kennen namelijk geen familiebanden zoals wij ze kennen: in het wild zie je vaak wel dat de voedsters bij elkaar blijven, maar dat de rammetjes verdreven worden eens ze na een maand of drie, vier in hun puberteit komen en nadien zelfstandig een nieuwe groep gaan vormen. 

Nest jonge konijnen
Familiebanden zijn geen garantie dat konijnen goed met elkaar overeenkomen

Hou rekening met het karakter

Het karakter van een konijn wordt pas echt gevormd in de puberteit. Pas dan kan je een goede inschatting maken of er een goede match mogelijk is en of het konijn wel het type is om in een groep te leven. Niet ieder konijn vindt het prettig in een groep, omdat de bijbehorende drukte hen te veel stress en onrust oplevert. Kies dus eerder voor volwassen konijnen – ongeveer een jaar of ouder – die de puberteit al achter zich gelaten hebben. 

  
Belangrijk om te weten: de karakters van de konijnen die je samen wil plaatsen, zijn belangrijker dan de geslachten. Een ram met meerdere voedsters kan een goede combinatie zijn, maar ook een gelijk aantal rammelaars en voedsters kan werken. Sowieso zal er altijd één konijn de baas zijn – dat kan zowel een mannetje als een vrouwtje zijn – en de rest moet ermee akkoord gaan dat ze lager in de rangorde komen te staan. Door de lineaire hiërarchie bij konijnengroepen is die rangorde ook heel duidelijk. 
 
 

Ga naar een ervaren opvangcentrum

We raden aan om je nieuwe konijnen te zoeken bij een opvangcentrum dat voldoende ervaring heeft met groepskoppeling. Soms leven de konijnen daar ook al in groep, zodat ze een goed zicht hebben op de dynamiek en de verschillende karakters van de dieren. Zo kunnen ze goed onderbouwd advies geven over of je best één individu uitkiest, of beter meteen de hele groep in huis neemt. Een konijn uit een goede opvang is bovendien vaak al gecastreerd en gevaccineerd, dus die extra kosten vermijd je alvast.
 
 

Wat als er geen match met de groep is?

Als blijkt dat een konijn niet bij de bestaande groep past – zeker wanneer je meer dan drie of vier konijnen samen wil houden – heeft het geen zin om dit te blijven forceren. Een konijn dat buiten de groep valt, zal voortdurend gestresseerd zijn omdat hij niet het gezelschap ervaart dat hij nodig heeft om zich goed te voelen. Je kan de ‘verschoppeling’ dan beter zo snel mogelijk uit de groep halen en huisvesten met een ander konijn van het tegenovergestelde geslacht. Overweeg dus enkel een uitbreiding als je de mogelijkheid hebt om de groep in tweeën te splitsen als dat nodig is. Groepen konijnen zijn altijd minder stabiel dan koppels, dus de kans dat het botst tussen de bestaande groep en de nieuweling is wel degelijk reëel. 
Overweeg enkel een uitbreiding als je de groep konijnen kan opsplitsen als dat nodig is
Ook kan de huidige leefsituatie altijd veranderen, bijvoorbeeld wanneer een konijn ouder of ziek wordt, maar ook wanneer er onrust of spanningen in de omgeving van de konijnen ontstaan. Denk maar aan een tekort aan schuilplekken of wanneer er een roofdier in de buurt geweest is, waardoor een van de konijnen schichtig gaat reageren en de rest denkt dat ze aangevallen worden. Door een klein misverstand kunnen dan al snel onderling gevechten ontstaan. 
 
Wat je zeker ook niet mag doen, is je gaan bemoeien met de rangorde en het opnemen voor het ‘zielige’ konijn in de groep, dat altijd pas als laatste mag eten en het met de restjes moet doen. Door dit konijn voor te trekken en extra te verwennen, kan je de groepsdynamiek verstoren en ontstaan er net méér spanningen in de groep. Uiteraard ben je er wel alert op mocht een konijn te weinig eten of zich niet goed voelen.
 
 

Deel dit artikel

Aanbevolen artikelen